Zprávy

obrázek

Děkujeme Všem, kteří nás podpořili v komunálních volbách a vyslovili důvěru kandidátům ODS.


ODS má v novém zastupitelstvu města své zastoupení - pánové Ing. Lukáš Polej a Jan Aulich,MBA.

Moc si podpory vážíme a zastupitelé zajisté budou svou práci vykonávat tak, aby Vaši důvěru nezklamali.
Blahopřejeme vítězům voleb.

Děkujeme, MS ODS Hronov